Lämna ett meddelande


Tyvärr är vi inte tillgänliga för tillfället, men du kan skicka ett meddelande så återkommer vi så fort vi kan.

Lämna ett meddelande

Om emissionen

Hästkällaren Rid Trav & Western AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF.

Styrelsen har beslutat att i samband med noteringen genomföra en nyemission om 11 700 000 SEK. Med emissionslikviden ämnar Bolaget skapa förutsättningar för planerad expansion.

Pris

10 SEK per aktie. Minsta teckning ska uppgå till 550 aktier, motsvarande 5 500 SEK.

Pre-money värdering

17 500 000 SEK

Emissionens storlek

1 170 000 aktier, motsvarande 11 700 000 SEK

Övertilldelningsoption

351 000 aktier, motsvarande 3 510 000 SEK

Anmälningsperiod

14 juni – 2 juli 2019

Beräknad första handelsdag i Hästkällarens aktie

11 juli 2019

TEASER

För mer information och för att teckna aktier, >> klicka här <<

LADDA NER INFORMATIONSMEMORANDUM HÄR