Daniel Karlsson,VD, Styrelseledamot

Daniel Karlsson drev Bolaget under den Enskilda Firman Daniel Karlsson 2013 till 2016, och har sedan dess varit styrelsens ordförande och VD i aktiebolaget. Daniel har en mångsidig bakgrund som styrelseordförande, ledande befattningshavare och ägare inom fastighetsbranschen, hotellbranschen, och har lång erfarenhet av importverksamhet, försäljning och produktion från Örsjö El Armatur, Mysia AB och Båtia AB.

Utbildning: Grundskoleutbildning, Färjestaden.

Per Trossmark, styrelseordförande

Per Trossmark har en bakgrund som rådgivare inom strategi och organisationsfrågor. Han har varit verksam som konsult sedan 1998 i bl.a. Deloitte, Booz Allen Hamilton och sedan 2005 år tillbaka inom egen/partnerägd konsultverksamhet. Per har arbetat med affärsstrategisk utveckling och förändringsprojekt i storföretag inom en bredd av branscher, såväl som löpande VD-rådgivning och styrelsefrågor. Han har även varit anställd vid Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet med fokus på MBA-utbildning och forskningsledning. De senaste 5 åren har Per varit aktiv som styrelseledamot och -ordförande i ett antal startups inom medicinsk teknik, utbildning och edtech.

Utbildning: Per är Ekonomie Doktor från Lunds Universitet.

Magnus Axelsson, styrelseledamot

Magnus ”Maxe” Axelsson har en lång bakgrund inom film och media, utbildning inom och arbete med digitalt innehåll och skapande av IT-system och systemstrukturer. Maxe har både startat och drivit ett flertal företag under sina verksamhetsår, bland annat Pama Records, Scandinavian EdTech Production och Stage4you AB, där han arbetat i olika roller som ledande befattningshavare och i styrelsen.

Utbildning: Eftergymnasial utbildning inom elektronik.

Övriga erfarenheter: Team- och projektledare för ett flertal projekt inom film och media, både i Sverige och internationellt. Arbetat med certifieringsutbildningar för internationella företag de senaste nio åren. Varit engagerad i utbildning inom teknik och digital utbildning genom Stage4you Academy. 

Staffan Nilsson, styrelseledamot

Staffan Nilsson är en 66-årig entreprenör ifrån Ramkvilla i dom småländska skogarna där har han framgångsrikt startat upp och drivit Staro International . Staffan sitter som ledamot i Staro International Aktiebolag och är Stryrelsorförande i fastighetsbolaget Sobel Staro Ab. Staffan har har ett stort intresse och bred kunskap inom häst och har ett stort kontaktnät inom området .

Bolagsordning  Kalender  Pressmeddelanden FINANSIELLA Rapporter 

Dokument  Styrelse  Ledning Ägarfördelning Mentor Revisor