Daniel Karlsson,VD, Styrelseledamot


Daniel Karlsson drev Bolaget under den Enskilda Firman Daniel Karlsson 2013 till 2016, och har sedan dess varit styrelsens ordförande och VD i aktiebolaget. Daniel har en mångsidig bakgrund som styrelseordförande, ledande befattningshavare och ägare inom fastighetsbranschen, hotellbranschen, och har lång erfarenhet av importverksamhet, försäljning och produktion från Örsjö El Armatur, Mysia AB och Båtia AB.

 

Utbildning: Grundskoleutbildning, Färjestaden.

Cecilia Hollerup, styrelseordförande

Cecilia Hollerup har en bakgrund inom juridik, med lång erfarenhet från bland annat Handelsbanken och Skurups Sparbank, och är för närvarande partner på Hollerup & Partners AB. Hollerup har gedigen erfarenhet av både löpande styrelsearbete och att utforma riktlinjer för styrelsens framtida arbete. Hon har varit verksam i styrelser inom en rad olika branscher, bland annat som styrelseledamot i Idogen AB, listat på Spotlight Stock Exchange, styrelseordförande samt ledamot i Aino Health AB (publ), listat på Nasdaq First North och styrelseordförande i IKC Capital AB, samt innehavt styrelseposter i ett antal andra företag.

 

Utbildning:Cecilia har en juristexamen från Lunds Universitet samt en masterexamen inom immaterialrätt från Malmö Högskola.

 

 Ellinor Örtegren Johanson, styrelseledamot

Ellinor Örtegren Johanson är i grunden jurist, och har en omfattande erfarenhet av ledningsgruppsarbete och styrelsearbete i framförallt finansbranschen, där hon bland annat varit VD för Swedbank Management Company i Luxemburg, VD för Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och innehaft styrelsepositioner i Alfred Berg-koncernen. Utöver detta har Ellinor innehaft flertalet positioner som chefsjurist och compliance-chef, bland annat från företag inom Alfred Berg-koncernen, AMF Fonder, Ålandsbanken och inom Nordea-koncernen. Sedan 2015 arbetar Ellinor som chefsjurist och chef för affärsstöd på Forex Bank, där hon bland annat ansvarar över koncernens juridiska enhet, AML, säkerhet, brottsförebyggande arbete och back-office funktion.

 Utbildning: Juristexamen från Stockholms Universitet

 

Övriga erfarenheter: Ellinor har betydande erfarenhet inom aktiemarknadsrätt, kapitalmarknader och kapitalförvaltning. Hon var under 2014 ansvarig för att etablera Swedbank Management Company i Luxemburg, och under 2011–2012 ansvarig för rekonstruktionen av Ålandsbankens koncern, vilket bland annat innefattande sammanslagning av de svenska och finska bolagen. 

 

Magnus Axelsson, styrelseledamot

Magnus ”Maxe” Axelsson har en lång bakgrund inom film och media, utbildning inom och arbete med digitalt innehåll och skapande av IT-system och systemstrukturer. Maxe har både startat och drivit ett flertal företag under sina verksamhetsår, bland annat Pama Records, Scandinavian EdTech Production och Stage4you AB, där han arbetat i olika roller som ledande befattningshavare och i styrelsen.

 Utbildning: Eftergymnasial utbildning inom elektronik.

 Övriga erfarenheter:Team- och projektledare för ett flertal projekt inom film och media, både i Sverige och internationellt. Arbetat med certifieringsutbildningar för internationella företag de senaste nio åren. Varit engagerad i utbildning inom teknik och digital utbildning genom Stage4you Academy. 

Bolagsordning  Kalender  Pressmeddelanden FINANSIELLA Rapporter 

Dokument  Styrelse  Ledning Ägarfördelning Mentor Revisor  EMISSION